Hišni red TUC Čepovan

 • Najem koče traja od 14. ure (dan najema) do 12. ure naslednjega / zadnjega dne (možen je tudi drugačen dogovor z oskrbnikom)
 • Prevzem ključev poteka na prostoru taborniške koče na Vratih (Čepovan 179).
 • Najemnik in oskrbnik koče opravita temeljit pregled stanja koče in okolice ter ugotovitve zapišeta v knjigo akcij, ki se nahaja v koče ter se podpišeta, da se najemnik strinja s hišnim redom.
 • Ob predaji ključev mora biti stanje v koči in okolici takšno, kot je bilo ob prevzemu.
 • V koči in okolici je potrebno vzdrževati red in čistočo. V koči je uporaba hišnih copat obvezna!
 • Živimo v duhu sožitja z naravo, zato ne poškoduj drevja in okoliškega podrastja (v drevje se ne meče in zabada raznih predmetov).
 • S porabo vode, plina in elektrike ravnaj kot dober gospodar (čim manjša poraba).
 • V kolikor zmanjka vode v cisterni, jo je potrebno napolniti s pomočjo alkaten cevi, ki se nahaja v strugi potoka oz. se jo naroči pri čepovanskih gasilcih (031/369-039 – BRANKO)
 • Za sečnjo sušic in ostalega drevja, ki se ga potrebuje pri raznih aktivnostih, je potreben dogovor oz. prošnja, ki se jo osebno dostavi Zavodu za gozdove RS.
 • KURJENJE V NARAVI JE PREPOVEDANO! Po dogovoru je kurjenje možno na prostoru za taborni ogenj. Ogenj naj ne bo višji od 1,5 m.
 • Avtomobile se parkira na prostoru za ta namen. Vožnja po travniku je prepovedana!
 • Glasnost ozvočenja mora biti omejena v koči, tako da jo izven območja koče ni slišati (rob gozda, sosedje). Izogibamo se zvočnemu onesnaževanju narave.
 • Kočo je treba pred odhodom temeljito počistiti, zapreti plin na jeklenki, vrata od hladilnika pa pustiti
 • V kuhinji je potrebno pomiti posodo, jo obrisati ter jo zložiti na police v pomivalnici.
 • Potrebno je očistiti delovne pulte in štedilnik, obrisati omarice, ploščice ter pomesti pod omaricami in dvakrat pomiti tla s čisto toplo vodo in čistilom.
 • Pomesti je treba vse prostore vključno s skupnimi ležišči, otresti odeje, blazine na podstrešju prisloniti ob steno, da se ne vlažijo.
 • Tla je potrebno dvakrat pomiti s čisto toplo vodo in čistilom (razen podstrešja, ki se ga samo pomete).
 • Straniščne školjke morajo biti očiščene ter straniščna tla dvakrat pomita.
 •  Smeti se odlaga v plastične vreče ter se jih odpelje v zabojnike, ki se nahajajo ob cesti v smeri Mostna Soči (cca. 300 m od hiše).
 • Vso pokvarljivo hrano se odpelje v dolino.
 • V pečeh se kuri samo papir in drva, plastiko in podobne nenaravne gorljive materiale se vrže v smeti (navodilo za kurjenje peči se nahaja v knjigi akcij).
 • Pred odhodom je potrebno napolniti skrinje za drva.
 • Vsako ugotovljeno škodo oz. poškodbo je potrebno takoj javiti oskrbniku.
 • Kočo je potrebno redno prezračevati.

V KOČI JE PREPOVEDANO KAJENJE IN UPORABA SVEČ.OB NEUPOŠTEVANJU ZGORAJ NAVEDENEGA HIŠNEGA REDA OSKRBNIK LAHKO ZADRŽI VAŠO REZERVACIJO ALI ZAHTEVA ŠE VEČ, ODVISNO OD POVZROČENE ŠKODE NA OBJEKTU ALI V OKOLICI !!!

Hvala za vaš prispevek k ohranitvi čiste in urejene taborniške hišice.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux