Statut RSM

Na Občnem zboru bomo ponudili v sprejetje spremenjen Statut RSM. Novo in staro verzijo Statuta si lahko ogledate na naslednjih povezavah:

Morebitne pripombe bodo upoštevane na samem Občnem zboru, sledilo bo glasovanje o sprejetju.