Naš rod

Društvo Rod soških mejašev

Kidričeva 28/c
5000 Nova Gorica
http://www.mejasi.si
soski.mejasi@gmail.com; rsm@rutka.net
TRR: SI56 - 0475 - 0000 - 0280 - 672
Matična številka: 5109680
Davčna številka: 10373594, ni davčni zavezanec

 

Vodstvo

Starešina: Vojko Vičič
Načelnica: Alisa Kim Jagodic
Načelnica MČ: Maja Mattiazzi, vajenka: Petra Ušaj
Načelnik GG: Simon Mattiazzi
Načelnica PP: Eva Puc
Tajnica: Kaja Šušmelj
Blagajnik: Peter Kompare
Gospodar: Vasja Ilijaš
Gospodarji TUC Čepovan: Deni Tahnhofer, Nejc Faganel, Mark Mattiazzi (fizični delavci), Vojko Vičič (rezervacije)
Propagandistka: Leni Stevanovič
Kronistka: Maja Mattiazzi
Rodov tekmovalec: Simon Mattiazzi
Rodov oblikovalec: Rok Bezeljak
Programska podpora: Veronika Šinkovec, Valentina Lazar
Fotografi: Eva Puc, Filip Jakob Grželj
Nadzorni odbor: Tina Sapundžić, Ema Hrabrić, Filip Jakob Grželj
Disciplinska komisija: Maja Mattiazzi, Gregor Mrak, Eva Zucchiati

 

Zgodovina in delovanje

Rod soških mejašev je bil ustanovljen leta 1955 kot Odred Soških Mejašev. Iz imena razberemo, da prihajamo iz Soške doline, natančneje iz obmejnega mesta Nova Gorica. Leta 1988 je društvo zaradi pomanjkanja vzgojnega kadra prenehalo delovati, a so leta 1995 nekdanji Mejaši sklenili obnoviti taborniško dejavnost na goriškem. Že prvi vpis na osnovnih šolah Frana Erjavca in Milojke Štrukelj je presegel vsa pričakovanja, tako da smo se morali takoj spoprijeti z izzivom izobraževanja novih vodnikov. Zaradi naraščajočega števila članov smo problem vzgojnega kadra uspeli rešiti šele v zadnjih letih. Tabornike delimo na starostne skupine - "družine". Najmlajša družina je družina medvedkov in čebelic (MČ), to so otroci od 1. do 5. razreda, naslednja družina so gozdovniki in gozdovnice (GG), ki zajema otroke od 6. do 9. razreda, fantje in dekleta med 15. in 21. letom so člani kluba popotnikov in popotnic (PP). Vsi starejši taborniki pa sestavljajo klub grč. Prvi dve družini sta razdeljeni na vode, v katerih je pod vodstvom starejšega vodnika (popotnika ali popotnice) do deset otrok. Delo v vodih je usmerjeno v poučevanje taborniških veščin in razvijanju ročnih spretnosti. Klub popotnikov in popotnic skupaj s klubom grč organizira rodove akcije. Tako vsako leto izvedemo jesenovanje, zimovanje, taborjenje, spoznavni izlet, kostanjev piknik, čajanko ter ostale akcije, za katere se odloči rodova uprava. Manjše akcije pa potekajo tudi znotraj samih vodov.