Hišni red

Hišni red Taborniški učni center Čepovan Čepovan 179

 1. Najem koče traja od 14. ure (dan najema) do 12. ure naslednjega / zadnjega dne (možen je tudi drugačen dogovor z oskrbnikom)
 2. Rezervacija koče je veljavna z vplačilom kavcije (100 €), ki jo najemnik nakaže na TRR SI56 - 0475 - 0000 - 0280 – 672, ter se upošteva ob končnem plačilu najemnine.
 3. Prevzem ključev poteka na prostoru taborniške koče na Vratih (Čepovan 179).
 4. Najemnik in oskrbnik koče opravita temeljit pregled stanja koče in okolice ter ugotovitve zapišeta v knjigo akcij, ki se nahaja v koče ter se podpišeta, da se najemnik strinja s hišnim redom.
 5. Ob predaji ključev mora biti stanje v koči in okolici takšno, kot je bilo ob prevzemu.
 6. V koči in okolici je potrebno vzdrževati red in čistočo. V koči je uporaba hišnih copat obvezna!
 7. Živimo v duhu sožitja z naravo, zato ne poškoduj drevja in okoliškega podrastja (v drevje se ne meče in zabada raznih predmetov.
 8. S porabo vode, plina in elektrike ravnaj kot dober gospodar (čim manjša poraba).
 9. V kolikor zmanjka vode v cisterni, jo je potrebno napolniti s pomočjo alkaten cevi, ki se nahaja v strugi potoka oz. se jo naroči pri čepovanskih gasilcih (031/369-039 – BRANKO)
 10. Za sečnjo sušic in ostalega drevja, ki se ga potrebuje pri raznih aktivnostih, je potreben dogovor oz. prošnja, ki se jo osebno dostavi Zavodu za gozdove RS.
 11. KURJENJE V NARAVI JE PREPOVEDANO! Po dogovoru je kurjenje možno na prostoru za taborni ogenj. Ogenj naj ne bo višji od 1,5 m.
 12. Avtomobile se parkira na prostoru za ta namen. Vožnja po travniku je prepovedana!
 13. Glasnost ozvočenja mora biti omejena v koči, tako da jo izven območja koče ni slišati (rob gozda, sosedje). Izogibamo se zvočnemu onesnaževanju narave.
 14. Kočo je treba pred odhodom temeljito počistiti, zapreti plin na jeklenki, vrata od hladilnika pa pustiti odprta.
 • V kuhinji je potrebno pomiti posodo, jo obrisati ter jo zložiti na police v pomivalnici.
 • Potrebno je očistiti delovne pulte in štedilnik, obrisati omarice, ploščice ter pomesti pod omaricami in dvakrat pomiti tla s čisto toplo vodo in čistilom.
 • Pomesti je treba vse prostore vključno s skupnimi ležišči, otresti odeje, blazine na podstrešju pa prisloniti ob steno, da se ne vlažijo.
 • Tla je potrebno dvakrat pomiti s čisto toplo vodo in čistilom (razen podstrešja, ki se ga samo pomete).
 • Straniščne školjke morajo biti očiščene ter tla dvakrat pomita.
 1. Smeti se odlaga v plastične vreče ter se jih odpelje v zabojnike, ki se nahajajo ob cesti v smeri Mosta na Soči (cca. 200 m od hiše).
 2. Vso pokvarljivo hrano se odpelje v dolino.
 3. V pečeh se kuri samo papir in drva, plastiko in podobne nenaravne gorljive materiale se vrže v smeti (navodilo za kurjenje peči se nahaja v knjigi akcij).
 4. Pred odhodom je potrebno napolniti skrinje za drva.
 5. Vsako ugotovljeno škodo oz. poškodbo je potrebno takoj javiti oskrbniku.
 6. Kočo je potrebno redno prezračevati.
 7. V KOČI JE PREPOVEDANO KAJENJE IN UPORABA SVEČ. OB NEUPOŠTEVANJU ZGORAJ NAVEDENEGA HIŠNEGA REDA OSKRBNIK LAHKO ZADRŽI VAŠO REZERVACIJO ALI ZAHTEVA ŠE VEČ, ODVISNO OD POVZROČENE ŠKODE NA OBJEKTU ALI V OKOLICI !!!

 

Hvala za vaš prispevek k ohranitvi čiste in urejene taborniške hišice.

Vaš RSM